Contact

Contact StoreVanNederland Bedrijfswageninrichting

StoreVanNederland is een divisie van:

KÜSTER-EFFORT b.v.
Kruiswijk 10 D
1761 AR Anna Paulowna

tel.: 088 – 1301 400
whatsapp: 06 491 434 22
e-mail: info@storevannederland.nl
facebook : https://www.facebook.com/StoreVanNederland/
instagram: https://www.instagram.com/storevannederland/

Kamer van Koophandel: 55252893
Bank: NL85 INGB 0006 5528 77
BTW nr.: NL851626555B01

Algemene Voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Alkmaar, depotnummer 03/400.